Bli medlem

Det finns många fördelar med att vara med i en klubb då man kommer i kontakt med likasinnade och utökar sin dykkrets samt har andra att dela erfarenheter om både utrustning, dykplatser och allt annat inom ämnet. Här listas några av de förmåner du får som medlem i Varbergs Dykarklubb.

Medlemsavgifter

Senior 1000kr Fyllda 16år
familjemedlem 600kr Fylld 16 samt boende i samma hushåll som en senior.
Junior 400kr Upp till och med 15år.
Icke dykande 400kr Icke dykande supporter.

Priser ovan gäller fram till och med 30 september. Från och med 1 oktober betalar man in hälften av det som anges ovan. Avgifterna ovan gäller per kalenderår.

Medlemsavgiften skall betalas in på bg 5853-5550. Märk betalningen med namn på den/de personer betalningen gäller för. Gäller det ett nytt medlemsskap så sänder man ett mail till info@varbergsdykarklubb.se där du anger att det handlar om ny medlem och anger namn, personnummer, telefon samt bostads adress.