Luft

I klubblokalen finns klubbens fasta kompressor. Från den går det att fylla 200 och 300 bar. Till kompressorn är det även kopplat en 200 bar luftbank så att fyllning av ett begränsat antal flaskor är möjligt utan start av kompressorn. Kompressorn vårdas, kontrolleras och luftanalys görs med jämna mellanrum för att vi ska kunna garantera en ren och fin andningsluft. Förutom den fasta kompressorn så har klubben en resekompressor som man kan släpa med sig om man åker iväg på längre utfärder.

I klubben finns även möjlighet att fylla Nitrox och trimix mot självkostnadspris. Då detta sker genom partialfyllning, dvs att man fyller ren syrgas i en tom flaska och toppar med luft för att få den önskade blandningen, krävs det att man har anpassat sina flaskor till ren syrgas. Kan man inte visa att flaskorna är anpassade till syrgas och/eller hanterats på rätt sätt kan luftfyllaren vägra fyllning av Nitrox. Detta då det kan få mycket allvarliga konsekvenser om flaskan är kontaminerad. Notera även att inte alla luftfyllare har utbildning på att fylla olika gasmixar.

Kompressorn körs av utbildade luftfyllare varje torsdag. För att fylla luft andra dagar, kontakta den ansvariga luftfyllaren för innevarande vecka och avtala tid.